Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 24.11.2021

Posted on

Η ενημέρωση (24-11-2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (23-11-2021) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς κατηγορία

Euromedica TWO – Ενημέρωση 11.11.2021

Posted on

Η ενημέρωση (11/11/2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (05-11-2021) Το Δελτίο Τιμών Νέων… Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς κατηγορία

Euromedica – Ενημέρωση 11.11.2021

Posted on

Η ενημέρωση (11/11/2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (05-11-2021) Το Δελτίο Τιμών Νέων… Διαβάστε περισσότερα