Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 30.09.2022

Posted on

Η ενημέρωση (30-09-2022) περιέχει: Την έκδοση v.5.9.0.94 / 2022 του προγράμματος Euromedica η οποία περιέχει: -Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι,… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 30.09.2022

Posted on

Η ενημέρωση (30/09/2022) περιέχει: -Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ -Την εφαρμογή της νέας θετικής… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 27.09.2022

Posted on

Η ενημέρωση (27/09/2022) περιέχει: Την έκδοση v. 2022.9.30 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποίαέχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: [ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ]  Στην κατηγορία ΕΣΟΔΑ προστέθηκε στήλη «ΚΥΚΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ»όπου καταγράφεται το συνολικό… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 09.09.2022

Posted on

Η ενημέρωση (09/09/2022) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (01-06-2022)• Την «Αναθεώρηση καταλόγου… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 09.09.2022

Posted on

Η ενημέρωση (09-09-2022) περιέχει:• Την έκδοση v.5.9.0.92 / 2022 του προγράμματος Euromedica στην οποία έχουν προστεθεί: Η συντόμευση για την εγγραφή στον προσωπικό γιατρό Η δυνατότητα διαγραφής παραστατικών προς το… Διαβάστε περισσότερα