Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 28.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (28.02.2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (25-02-2022) – Για να σιγουρευτείτε… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 28.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (28.02.2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (25-02-2022) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 24.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (24/02/2022) περιέχει: Την έκδοση v. 2022.2.240 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:        [ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] – Προστέθηκε καινούργιο είδος παραστατικού «Επιστροφή ΦΠΑ». Δεν… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 23.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (23/02/22) περιέχει: Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Σεπτεμβρίου 2021 Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Οκτωβρίου 2021 Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νοεμβρίου… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 23.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (23/02/22) περιέχει: Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Σεπτεμβρίου 2021 Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Οκτωβρίου 2021 Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νοεμβρίου… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 14.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (14.02.2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (12-02-2022) – Για να σιγουρευτείτε… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 14.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (14.02.2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (12-02-2022) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 07.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (07/02/22) περιέχει: Την Τροποποίηση της Δ3(α)/78442/20-12-2021 Απόφασης με θέμα: «Δελτίο Αναθεωρημένων Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Δεκεμβρίου 2021», όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και ισχύει για τα… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 07.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (07/02/22) περιέχει: Την Τροποποίηση της Δ3(α)/78442/20-12-2021 Απόφασης με θέμα: «Δελτίο Αναθεωρημένων Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Δεκεμβρίου 2021», όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και ισχύει για τα… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 02.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (02/02/22) περιέχει: Την έκδοση v. 2022.2.20 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Εμφάνιση ειδικού μηνύματος στην περίπτωση εκτέλεσης συνταγής… Διαβάστε περισσότερα