Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 28.03.2024

Posted on

Η ενημέρωση (28/03//2024) περιέχει:• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ• Την έκδοση v. 2024.3.260 του… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 19.03.2024

Posted on

Η ενημέρωση (19/03/2024) περιέχει:• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Έγιναν όλες… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 15.03.2024

Posted on

Η ενημέρωση (15/03/2024) περιέχει:• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ• Την έκδοση v. 2024.3.140 του… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 11.03.2024

Posted on

Η ενημέρωση (11/03/2024) περιέχει:• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ• Την έκδοση v. 2024.3.70 του… Διαβάστε περισσότερα