Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 29.04.2022

Posted on

Η ενημέρωση (29/04/22) περιέχει: Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Φεβρουαρίου 2022 Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 29.04.2022

Posted on

Η ενημέρωση (29/04/22) περιέχει: Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Φεβρουαρίου 2022 Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 21.04.2022

Posted on

Η ενημέρωση (21/04/22) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (20-04-2022)• Την Αναθεώρηση Καταλόγου… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 21.04.2022

Posted on

Η ενημέρωση (21/04/22) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (20-04-2022)• Την Αναθεώρηση Καταλόγου… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 18.04.2022

Posted on

Η ενημέρωση (18/04/22) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (15-04-2022) Για να σιγουρευτείτε… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 18.04.2022

Posted on

Η ενημέρωση (88/04/2021) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (15-04-2022) Για να σιγουρευτείτε… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 08.04.2022

Posted on

Η ενημέρωση (08/04/22) περιέχει:• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (31-03-2022)• Το Δελτίο Τιμών Νέων… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 08.04.2022

Posted on

Η ενημέρωση (08/04/2021) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (31-03-2022)• Το Δελτίο Τιμών… Διαβάστε περισσότερα