Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 30.06.2022

Posted on

Η ενημέρωση (30/06/2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (23-06-2022) Το Δελτίο τιμών νέων… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 27.06.2022

Posted on

Η ενημέρωση (27/06/2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (23-06-2022) Το Δελτίο τιμών νέων… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 15.06.2022

Posted on

Η ενημέρωση (15/06/2022) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάνέχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (01-06-2022) • Την έκδοση v.… Διαβάστε περισσότερα