Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 22.03.2023

Posted on

Η ενημέρωση (22-03-2023) περιέχει: –  Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 06.03.2023

Posted on

Η ενημέρωση (06-03-2023) περιέχει: –  Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 16.02.2023

Posted on

Η ενημέρωση (16-02-2023) περιέχει:Την έκδοση v.5.9.0.109 / 2023 του προγράμματος Euromedica η οποία περιέχει: Την «Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 13.02.2023

Posted on

Η ενημέρωση (13-02-2023) περιέχει:Την έκδοση v.5.9.0.109 / 2023 του προγράμματος Euromedica η οποία περιέχει: Την εφαρμογή του «Δελτίου αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων, Δεκεμβρίου 2022» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 31.01.2023

Posted on

Η ενημέρωση (31-01-2023) περιέχει: Την έκδοση v.5.9.0.108 / 2023 του προγράμματος Euromedica η οποία περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 16.01.2023

Posted on

Η ενημέρωση (16-01-2023) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Νέα έκδοση του προγράμματος… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 30.12.2023

Posted on

Η ενημέρωση (30-12-2022) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Νέα έκδοση του προγράμματος… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 23.12.2022

Posted on

Η ενημέρωση (23-12-2022) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Νέα έκδοση του προγράμματος… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 05.12.2022

Posted on

Η ενημέρωση (05-12-2022) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 23.11.2022

Posted on

Η ενημέρωση (23-11-2022) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα