Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 23.05.2023

Posted on

Η ενημέρωση (23-05-23) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι η… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 19.05.2023

Posted on

Η ενημέρωση (19-05-23) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Προσθήκη ειδών στην κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 28.04.2023

Posted on

Η ενημέρωση (28-04-2023) περιέχει:Την έκδοση v. 2023.4.181 του προγράμματος euromedica TWO η οποία περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 26.04.2023

Posted on

Η ενημέρωση (26-04-2023) περιέχει:Την έκδοση v. 2023.4.181 του προγράμματος euromedica TWO η οποία περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 24.04.2023

Posted on

Η ενημέρωση (24-04-2023) περιέχει:Την έκδοση v. 2023.4.181 του προγράμματος euromedica TWO η οποία περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 20.04.2023

Posted on

Η ενημέρωση (20/04/2023) περιέχει:• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ• Την έκδοση v. 2023.4.181 του… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 05.04.2023

Posted on

Η ενημέρωση (05-04-2023) περιέχει:Την έκδοση v. 2023.3.311 του προγράμματος euromedica TWO η οποία περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 03.04.2023

Posted on

Η ενημέρωση (03-04-2023) περιέχει:Την έκδοση v. 2023.3.311 του προγράμματος euromedica TWO η οποία περιέχει: Εκ νέου προσθήκη στις Καταστάσεις, της δυνατότητας της έκδοσης συμπληρωματικού τιμολογίου για Εγγραφή σε προσωπικό γιατρό,… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 30.03.2023

Posted on

Η ενημέρωση (30-03-2023) περιέχει:Την έκδοση v. 2023.3.290 του προγράμματος euromedica TWO η οποία περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα… Διαβάστε περισσότερα