Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 29.04.2022

Posted on

Η ενημέρωση (29/04/22) περιέχει: Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Φεβρουαρίου 2022 Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 02.03.2022

Posted on

Η ενημέρωση (02.03.2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (01-03-2022) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 28.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (28.02.2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (25-02-2022) – Για να σιγουρευτείτε… Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς κατηγορία

Euromedica – Ενημέρωση 08.12.2021

Posted on

Η ενημέρωση (08/12/2021) περιέχει τη δυνατότητα χορήγησης ενός (1 τεμ.) self test από συσκευασία των 5 τεμαχίων, καθώς και τα παρακάτω:• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του… Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς κατηγορία

Euromedica TWO – Ενημέρωση 11.11.2021

Posted on

Η ενημέρωση (11/11/2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (05-11-2021) Το Δελτίο Τιμών Νέων… Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς κατηγορία

Euromedica – Ενημέρωση 11.11.2021

Posted on

Η ενημέρωση (11/11/2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (05-11-2021) Το Δελτίο Τιμών Νέων… Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς κατηγορία

Euromedica TWO– Ενημέρωση 25.10.2021

Posted on

Η ενημέρωση (25-10-2021) περιέχει: Προσθήκη νέου είδους self test Rapid SARS-COV-2 Antigen Test Card (5) Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Η ενημέρωση (30-09-2021) περιέχει:

Posted on

Η ενημέρωση (30-09-2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (23-09-2021) Το «Δελτίο Τιμών Νέων… Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς κατηγορία

Euromedica – Ενημέρωση 15.07.2021

Posted on

Η ενημέρωση (15-07-2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (13-07-2021) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς κατηγορία

Euromedica TWO – Ενημέρωση 15.07.2021

Posted on

Η ενημέρωση (15-07-2021) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (13-07-2021) Για να σιγουρευτείτε… Διαβάστε περισσότερα