Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 10.05.2021

Posted on

Η ενημέρωση (10.05.2021) περιέχει: •     Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (07-05-2021) •           Την έκδοση… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 10.05.2021

Posted on

Η ενημέρωση (10.05.2021) περιέχει: •           Την έκδοση v. 5.9.0.23 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχει προστεθεί η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του πλήθους των ραντεβού εμβολιασμών κατά τη διαδικασία έκδοσης του… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 23.07.2020

Posted on

ενημέρωση (23-07-2020) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (22-07-2020). Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα