Ενημερώσεις Euromedica

Ενημέρωση 02.11.2018

Η ενημέρωση (02-11-2018) περιέχει:

-Την έκδοση v. 5.8.0.9 η οποία περιέχει τη διόρθωση στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΜΕΣ, μέσω του προγράμματος euromedica, σύμφωνα με τον διαχωρισμό του πεδίου “ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ” σε “Ηλεκτρονικές” και “Χειρόγραφες”.
Διευκρινίζουμε ότι, κατά την αυτόματη συμπλήρωση θα συμπληρώνεται μόνο το πεδίο “Ηλεκτρονικές”. Στην περίπτωση που έχετε εκτελέσει και χειρόγραφες συνταγές θα πρέπει να ενημερώνετε χειροκίνητα τα αντίστοιχα πεδία.

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, ελέγξτε την έκδοση του προγράμματος [ v.5.8.0.9 ]. Για να το πετύχετε αυτό, όσο βρίσκεστε στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V.