Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 15.10.2021

Posted on

Η ενημέρωση (15-10-2021) περιέχει: Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Αυγούστου 2021» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στις 11/10/21 [ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] – SELF TEST: Προστέθηκαν οι δύο […]

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 15.10.2021

Posted on

Η ενημέρωση (15-10-2021) περιέχει: Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Αυγούστου 2021» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στις 11/10/21 [SELF TEST]: Προστέθηκαν οι δύο νέες συσκευασίες των […]

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 23.09.2021

Posted on

Η ενημέρωση (23-09-2021) περιέχει: Την έκδοση v. 2021.9.220 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:[ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] Προστέθηκε εικονίδιο [Προσθήκη σε λίστα αναμονής] για εύκολη δημιουργία […]

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 16.09.2021

Posted on

Η ενημέρωση (16-09-2021) περιέχει: Την έκδοση v. 5.9.0.43 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχει προστεθεί ΄νέα κατηγορία ειδών ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (0%). – ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε ταμειακή μηχανή συνδεδεμένη […]

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 15.09.2021

Posted on

Η ενημέρωση (15-09-2021) περιέχει: Την έκδοση v. 2021.9.150 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία στην καρτέλα ΕΙΔΟΥΣ έχει προστεθεί νέα κατηγορία [ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0%] για την έκδοση π.χ απόδειξης παροχής υπηρεσιών […]

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 09.09.2021

Posted on

Η ενημέρωση (09-09-2021) περιέχει: Την έκδοση v. 2021.9.80 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: [SELF TEST] Δυνατότητα ελεύθερης πληκτρολόγησης των τεμαχίων από τον χρήστη […]