Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 01.10.2022

Η ενημέρωση (01-10-2022) περιέχει:

Την έκδοση v.5.9.0.94 / 2022 του προγράμματος Euromedica η οποία περιέχει:

– Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ

– Την αναίρεση της εφαρμογής της νέας θετικής λίστας.

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2225