Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 03.08.2021


Η ενημέρωση (03-08-2021) περιέχει:


• Την έκδοση v. 5.9.0.38 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχει προστεθεί ως νέο παραστατικό η «Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών» για την περίπτωση που θελήσετε να εκδώσετε απόδειξη για την διενέργεια και την καταχώρηση του rapid test από το φαρμακείο σας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε ταμειακή μηχανή συνδεδεμένη με τον υπολογιστή θα πρέπει να ορίσετε στο ΤΜΗΜΑ 6 ως ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%.


• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (28-07-2021)


Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2123″.