Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 08.04.2022

Η ενημέρωση (08/04/2021) περιέχει:

• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (31-03-2022)
• Το Δελτίο Τιμών Νέων Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) Δ΄ Τριμήνου 2021 (Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου)
• Το Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Φεβρουαρίου 2022
• Το Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 4ου τριμήνου 2021

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2211″