Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 14.04.2020

Euromedica – Ενημέρωση 14-04-2020

Η ενημέρωση (14-04-2020) περιέχει:

  • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (07-04-2020)
  • Την έκδοση v.5.8.0.49 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:

 

  1. Εμφάνιση των άυλων συνταγών ταξινομημένες κατά ημερομηνία λήξης
  2. Δυνατότητα αλλαγής της επιλεγμένης άυλης συνταγής με κάποια άλλη από την λίστα
  3. Εμφάνιση μηνύματος κατά την εκτέλεση άυλης συνταγής ασθενών με barcode οτι έχουν επιλέξει άυλη παραλαβή συνταγής
  4. Προσθήκη στήλης με την ένδειξη Άυλη στις Καταστάσεις των Ασφαλιστικών ταμείων
  5. Εμφάνιση ένδειξης της συνταγής όταν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη

* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “Έκδοση προγράμματος: v.5.8.0.49