Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 15.11.2022

Η ενημέρωση (15/11/22) περιέχει:
• Την «Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4633/2019», όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και ισχύει για τα φαρμακεία από 15/11/22
• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ
• Την έκδοση v. 5.9.096 του προγράμματος euromedica, στην οποία προστέθηκε επιλογή για άμεση αποστολή στο Mydata. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος. Αν είναι τσεκαρισμένη, τα τιμολόγια αποστέλλονται άμεσα χωρίς να βγαίνει κάποιο μήνυμα (εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα μόνο στην περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν “ανέβει” το παραστατικό στο Mydata)

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2227′′