Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 20.01.2021

Η ενημέρωση (20-01-2021) περιέχει:

  • Την έκδοση του προγράμματος Euromedica v.5.9.0.3 στην οποία έχει ενσωματωθεί η δυνατότητα διασύνδεσης με με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ όπως αυτή θα εφαρμοστεί από τις 1/4/2021.

Αναλυτικότερα:

– Στις ρυθμίσεις του προγράμματος ενεργοποιείτε τη διασύνδεση με τη ηλεκτρονική πλατφόρμα myData όπου καταχωρείτε το Όνομα Χρήστη και τον κωδικό API που θα παραχθούν κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα.

Στη συνέχεια εκδίδετε κανονικά τα παραστατικά χονδρικής από το πρόγραμμα. Για την αποστολή τους στην ΑΑΔΕ πατάτε από το κεντρικό μενού του προγράμματος Ν) ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ και στη συνέχεια επιλέγετε V) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ MYDATA.

Στη στήλη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αναγράφεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το παραστατικό

ΕΚΚΡΕΜΕΙ – Δεν έχει αποσταλεί ακόμα στην ΑΑΔΕ

ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟ – Έχει αποσταλεί στην ΑΑΔΕ

ΑΚΥΡΩΜΕΝΟ – Έχει ακυρωθεί η αποστολή στην ΑΑΔΕ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟ – Έχει διαγραφεί από τη λίστα ή έχει εκδοθεί ακυρωτικό

Για την μαζική αποστολή όλων των παραστατικών που εκκρεμούν επιλέγετε επιλογή όλων προς αποστολή και στη συνέχεια το κουμπί [Αποστολή επιλεγμένων τιμολογίων στο MyData].

Διαφορετικά μπορείτε επιλεκτικά να επιλέξετε συγκεκριμένες εγγραφές (εμφανίζεται ένα * στη στήλη ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ) και μετά το κουμπί [Αποστολή επιλεγμένων τιμολογίων στο MyData].

Με το κουμπί [Ακύρωση επιλεγμένων τιμολογίων] ακυρώνετε την αποστολή των παραστατικών αυτών στην ΑΑΔΕ

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “EUROMEDICA v.5.9.0.4 / 2021 ″