Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 21.04.2021

Η ενημέρωση (21.04.2021) περιέχει:

  • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (19-04-2021)
  • Το Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ιανουαρίου 2021, όπως αυτό αναρτήθηκε στις 02-04-2021 σελίδα του υπο υπουργείου Υγείας

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2109″ και στο κεντρκό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V.  Θα πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα “EUROMEDICA – V. 5.9.0.20 2021