Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 23.03.2021

Η ενημέρωση (23-03-2021) περιέχει:

  • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (18-03-2021)
  • Το Δελτίο Τιμών Νέων φαρμάκων 4ου τριμήνου 2020 (όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 19/3/21)
  • Το Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Δεκεμβρίου 2020 (όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 19/3/21)
  • Το Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής (όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 19/3/21)

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2107″