Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 29.01.2021

Η ενημέρωση (29-01-2021) περιέχει:

  • Την έκδοση v. 5.9.0.6 / 2021 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:
  • [ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ] – Κατά την κατάθεση των συνταγών κάθε τέλος του μήνα προστέθηκαν επιπλέον στη θέση ΕΠΩΝΥΜΙΑ του τιμολογίου τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ  ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΠΕ και ΕΟΠΥΥ ΕΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ για την έκδοση των τιμολογίων ΕΜΒΟΛΙΩΝ και ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ αντίστοιχα,  όπως αυτά θα πρέπει να εκδίδονται ξεχωριστά προς τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωσή του από 1/1/2021. 

Σημειώνουμε ότι οι συνταγές που περιέχουν εμβόλια λιμενικού προσμετρώνται στις συνταγές του λιμενικού και όχι στων εμβολίων. Τα εμβόλια δεν μπορεί να είναι σε συνταγή με άλλα φάρμακα.

Επισημαίνουμε ότι, μόνο για αυτό το μήνα θα χρειαστεί να γίνει συγχώνευση των συνταγών λιμενικού με τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ. Όλες οι νέες καταχωρήσεις των συνταγών του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ θα έχουν την ένδειξη “L” στη στήλη ΙΔ, ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης του μετασχηματισμού τύπου ΕΟΠΥΥ εμφανίζεται αναλυτικά ο συνολικός αριθμός των συνταγών από ΛΙΜΕΝΙΚΟ, ΕΜΒΟΛΙΑ και ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ.

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “EUROMEDICA v. 5.9.0.6 / 2021