Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 29.04.2021

Η ενημέρωση (29-04-2021) περιέχει:

•           Την έκδοση v. 5.9.0.22 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχει προστεθεί η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ που αφορά τα ραντεβού των εμβολιασμών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

Αφού ολοκληρώσετε την έκδοση των τιμολογίων προς τον ΕΟΠΥΥ κατά τα γνωστά, (καθώς και τα τιμολόγια των «ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ», «ΕΟΠΥΥ ΕΛΣ ΕΛΑΚΤ» και «ΕΟΠΥΥ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΠΕ» εφόσον η κατάσταση περιέχει συνταγές αυτών των κατηγοριών) επιλέγετε στα στοιχεία πελάτη τον «ΕΟΠΥΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ». Στη συνέχεια, στην τρίτη γραμμή που αφορά ΦΠΑ 24%, συμπληρώνετε το πλήθος των ραντεβού των εμβολιασμών.

•           Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (27-04-2021)

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2110″