Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 29.12.2021

Η ενημέρωση (20/12/2021) περιέχει την έκδοση v.5.9.0.58/2021 στην οποία έχει ενσωματωθεί η νέα λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης: εισαγωγή φαρμάκων ΙΦΕΤ που μετατρέπει τις μέχρι τώρα χειρόγραφες συνταγές ΙΦΕΤ σε ηλεκτρονικές, καθώς και τα παρακάτω:

  • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (17-12-2021)
  • Την ενσωμάτωση των λιανικών τιμών στη θέση ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΙΜΗ σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2021 όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας η ισχύς του οποίου αρχίζει για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 3-1-2022 και ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΠΟ 24-01-2022

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2136″