Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 06.08.2021

Η ενημέρωση (04-08-2021) περιέχει:

• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (04-08-2021)

• Την έκδοση v. 2021.8.51 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:

[ΠΩΛΗΣΗ]: Προστέθηκε νέο έντυπο στα παραστατικά λιανικής «απόδειξη παροχής υπηρεσιών» για την περίπτωση που θελήσετε να εκδώσετε απόδειξη για την διενέργεια και την καταχώρηση του rapid test από το φαρμακείο σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε ταμειακή μηχανή συνδεδεμένη με τον υπολογιστή θα πρέπει να ορίσετε στο ΤΜΗΜΑ 6 ως ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%.

[ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ] : Προστέθηκε στην καρτέλα της λιανικής ξεχωριστή στήλη για τις υπηρεσίες 24%.

[ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ] : Νέο interface των στατιστικών με πολλές επιπλέον δυνατότητες ανάλυσης των αποτελεσμάτων των πωλήσεων, του τζίρου, της επισκεψιμότητας κ.λ.π.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] : – Ενηλικίωση χρεών: Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των ημερών που επιθυμείτε να ορίσετε ως όριο ενηλικίωσης των οφειλών των πελατών σας ώστε να εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην καρτέλα των οφειλών. Ως default έχουν οριστεί οι 30 ημέρες.

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] : Αναζήτηση παραστατικών – Βοηθητικό μενού: Προστέθηκε η δυνατότητα αντιστοίχισης του καταχωρημένου τιμολογίου με τα δελτία αποστολής του προμηθευτή

[ΠΕΛΑΤΕΣ] : Προστέθηκε στα πεδία της καρτέλας του πελάτη η δυνατότητα προσθήκης αρχείων (συνημμένα αρχεία).

[ΟΦΕΙΛΕΣ] : Στην καρτέλα των οφειλών ενός πελάτη προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης απόδειξης είσπραξης και εξόφληση χρέους. [απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει οριστεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος εκτυπωτής συνοδευτικού. Επιπλέον, στην περίπτωση που επιθυμείτε να επανεκδώσετε μία απόδειξη είσπραξης, επιλέγετε την επιθυμητή εγγραφή και από το βοηθητικό μενού επιλέγετε «Επανέκδοση απόδειξης είσπραξης».

[ΕΙΔΟΣ]: Στην καρτέλα του είδους προστέθηκε η επιλογή «Ενεργό ΝΑΙ / ΟΧΙ» στην περίπτωση που θέλετε να χαρακτηρίσετε κάποιο είδος ως ανενεργό.

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ] : Το σύμβολο “!” πριν την περιγραφή ή το barcode κάποιου είδους ψάχνει σε διαγραμμένα φάρμακα και απενεργοποιημένα εήδη προσωπικού καταλόγου ενώ το σύμβολο “!!” εμφανίζει όλα τα είδη ανεξαρτήτου καταστάσεως.

[ΠΕΛΑΤΕΣ] : Στα στοιχεία του πελάτη στο πεδίο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» επιλέγοντας προσθήκη σε οικογένεια μπορείτε πολύ εύκολα να προσθέσετε τον συγκεκριμένο πελάτη ως μέλος σε μια οικογένεια.

[ΠΕΛΑΤΕΣ]- Διαχείριση οικογενειών: Βοηθητικό μενού: Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωής της λίστας των οικογενειών.

[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ]: Προστέθηκε δυνατότητα εισαγωγής των ειδών προς παραγγελία και από τις δοσοληψίες.

[ΠΩΛΗΣΗ]: Προστέθηκε δυνατότητα εισαγωγής γιατρού στις χειρόγραφες εκτελέσεις γιατρών και προβλέφθηκε υπενθύμιση για συνέχεια της καταχώρησης σε συνταγές που περιέχουν ναρκωτικά και δεν είναι συμπληρωμένο το ονοματεπώνυμο του γιατρού και του ασθενή.

[ΑΠΟΘΗΚΗ]: Προστέθηκε φίλτρο για την εμφάνιση των μη κινήσιμων προϊόντων (Ζημιογόνα).

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ]: Γίνεται αυτόματη αποδέσμευση των κρατημένων ειδών μετά την εκτέλεση της συνταγής.

[ΓΙΑΤΡΟΙ]: Προστέθηκε στο βοηθητικό μενού η δυνατότητα εισαγωγής των γιατρών από εκτελεσμένες συνταγές.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – [ΜΕΡΙΚΕΣ / ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ: Προστέθηκε στο βοηθητικό μενού ενημέρωση των ημερομηνιών λήξης των συνταγών.

[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ]: Δυνατότητα διαμοιρασμούς της κάρτας σε όλη την οικογένεια εφόσον δεν έχουν ατομική κάρτα τα μέλη. Επιπλέον, δυνατότητα μετατροπής ατομικής κάρτας σε οικογενειακή εφόσον ένα από τα μέλη έχει κάρτα.

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2021.8.51 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 76