Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 08.04.2021

Η ενημέρωση (08-04-2021) περιέχει:

  • Την έκδοση v. 2021.4.71 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχει προστεθεί η δυνατότητα καταχώρησης των self-tests για τον Covid-19 από τους φαρμακοποιούς.

Αναλυτικότερα:

Για την διάθεση των selft-tests πατάτε το εικονίδιο που έχει προστεθεί στο πάνω μέρος της οθόνης της πώλησης

Εναλλακτικά, σε οποιοδήποτε σημείο της ελεύθερης πώλησης – ηλεκτρονικής συνταγής μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο F12 και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη για τη διάθεση των self-tests του Covid-19.

 *Η ίδια οθόνη εμφανίζεται και από το βοηθητικό μενού της ηλεκτρονικής συνταγής επιλέγοντας [Covid-19 self-test] [Διάθεση]

1ο ΒΗΜΑ:   -ΠΑΡΑΛΑΒΗ SELFTESTS

Θα πρέπει αρχικά από το βοηθητικό μενού να επιλέξετε [Παραλαβή από φαρμακαποθήκη] για να καταχωρήσετε τα self-tests που έχετε παραλάβει από τη φαρμακαποθήκη σας. Αυτόματα εμφανίζεται ένας πίνακας με όλες τις αποστολές self-tests που έχουν γίνει από τη φαρμακαποθήκη προς το φαρμακείο σας.

Επιλέγετε την εγγραφή της αποστολής που επιθυμείτε να καταχωρήσετε και πατάτε το κουμπί [Παραλαβή self-test].

Στη στήλη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ φαίνεται η κατάσταση της συγκεκριμένης αποστολής των self-tests. Ειδικότερα, όταν αναγράφει ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ σημαίνει ότι έχουν αποσταλεί τα self-tests από τη φαρμακαποθήκη αλλά δεν έχουν παραληφθεί ακόμα. Όταν αναγράφει ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙΣΑ σημαίνει ότι έχετε ολοκληρώσει την παραλαβή των self-test για την συγκεκριμένη αποστολή. 

Επιπλέον, στο βοηθητικό μενού αυτού του παραθύρου μπορείτε να επιλέξετε [Λήψη στοιχείων από ΗΔΙΚΑ] όπου εμφανίζεται μία λίστα με όλες τις αποστολές των self-tests που φαίνεται να έχουν γίνει από τις φαρμακαποθήκες που συνεργάζεστε και έχει ενημερωθεί αντίστοιχα η ΗΔΙΚΑ.

2ο ΒΗΜΑ:  -ΔΙΑΘΕΣΗ SELFTEST

Η αναζήτηση του ασθενή μπορεί να γίνει είτε με την πληκτρολόγηση του ονοματεπώνυμου, είτε με την πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ (ή ΕΚΑΑ ή ΠΑΥΠΠΑ). Στην περίπτωση που δεν είναι καταχωρημένος ο ασθενής στο πελατολόγιό σας, μπορείτε να τον προσθέσετε ή ακόμα και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία κάποιου πελάτη (π.χ. εάν δεν είναι καταχωρημένος ο ΑΜΚΑ).

Για την ολοκλήρωση της αναζήτησης του ασθενή πρέπει απαραίτητα να πατήσετε το πλήκτρο Enter ή το εικονίδιο της αναζήτησης δίπλα στο πεδίο του ΑΜΚΑ. 

Η ημερομηνία συμπληρώνεται αυτόματα με αυτή του συστήματος.

Στην οθόνη φαίνεται πάντα το διαθέσιμο απόθεμα των self-tests.

Για την ολοκλήρωση της καταχώρησης της διάθεσης του self-test στον ασθενή πατάτε το κουμπί [Λήψη έγκρισης].

Κατά την καταχώρηση του self-test εμφανίζονται ενημερωτικά μηνύματα για την επιτυχή ή όχι διαδικασία, καθώς επίσης και για το πότε χορηγήσατε στον ασθενή τελευταία φορά self-test.

Στο βοηθητικό μενού μπορείτε να επιλέξετε [Ιστορικό διάθεσης covid-Self test] όπου εμφανίζεται μία λίστα με όλες τις καταχωρήσεις που έχετε κάνει για τη διάθεση του self-test στους ασθενείς.

Επιπλέον, στο βοηθητικό μενού αυτού του παραθύρου μπορείτε να επιλέξετε:

  • Την ακύρωση της διάθεσης κάπου self-test (ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ακύρωση μπορεί να γίνει μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή της καταχώρησης).  
  • Τη λήψη όλων των καταχωρήσεων της διάθεσης των self-test που έγιναν από το φαρμακείο σας και φαίνονται στην ΗΔΙΚΑ
  • Καθώς και την εξαγωγή του ιστορικού διάθεσης των self-test σε μορφή αρχείου xls.

* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2021.4.71 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 60