Χωρίς κατηγορία

Euromedica TWO – Ενημέρωση 11.11.2021

Η ενημέρωση (11/11/2021) περιέχει:

  • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (05-11-2021)
  • Το Δελτίο Τιμών Νέων Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) Β΄ Τριμήνου 2021 (Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου) όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας
  • Την έκδοση v. 2021.11.100 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:       

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ- Άυλη με ΑΜΚΑ] – προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της λίστας των συνταγών.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ- Άυλη με ΑΜΚΑ] – Στη λίστα με τις συνταγές που εμφανίζεται κάνετε δεξί κλικ επάνω στο κουτάκι της «Αποθήκευσης» και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα για αποθήκευση της συγκεκριμένης συνταγής στις μελλοντικές συνταγές.

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Βοηθητικό μενού – Κερδοφορία:  Εμφανίζεται αναλυτικός πίνακας με την κερδοφορία που προκύπτει από τις εκτελεσμένες συνταγές του χρονικού διαστήματος που έχετε επιλέξει.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Ενεργοποιήθηκε ειδικό alert όταν ο γιατρός που συνταγογράφησε τη συνταγή δεν έχει ειδικότητα και έχει γράψει φάρμακα με ποσότητα μεγαλύτερη του ενός τεμαχίου.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Βοηθητικό μενού – Μελλοντικές εκτελέσεις: Προστέθηκε η στήλη ΠΡΟΚΟΣΤ/ΠΡΟΧΟΡΗΓ όπου αναγράφεται εάν μία συνταγή έχει προκοστολογηθεί ή προχορηγηθεί.

[ΠΩΛΗΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ] – Στις κινήσεις του πελάτη προστέθηκε η στήλη F1/F5. 

[ΠΩΛΗΣΗ] – Κατά την καταχώρηση των ειδών της συναλλαγής από την πώληση στις προσωποποιημένες παραγγελίες προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής sms.

[ΕΙΔΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Στα είδη του προσωπικού καταλόγου που έχουν περισσότερα από ένα barcode, επιλέγει ο χρήστης ποιο θα χρησιμοποιείται για τις παραγγελίες. Μπορεί άλλο να είναι αυτό πάνω στη συσκευασία και άλλο να έχει η αποθήκη καταχωρημένο.

* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2021.11.112  / Έκδοση βάσης δεδομένων: 86