Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 14.07.2023

Η ενημέρωση (14/07/2023) περιέχει:
• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ
• Την έκδοση v. 2023.7.110 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση όταν εκτελείτε την τελευταία εκτέλεση κάποιας επαναλαμβανόμενης συνταγής.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Βοηθητικό μενού – Αναζήτηση συνταγής βάσει μοναδικού κωδικού: Κατά το σκανάρισμα του μοναδικού κωδικού barcode εμφανίζεται και ο αριθμός εκτέλεσης της συνταγής.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Ενεργοποιήθηκε ο συνδυασμός των πλήκτρων Ctrl + S για πιο γρήγορη αποθήκευση μελλοντικής συνταγής.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Βοηθητικό μενού – Σχόλια συνταγής: Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των σχολίων.

[ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ] – Προστέθηκε φίλτρο για αναζήτηση με βάση την ημερομηνία λήξης των συνταγών.

[ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ] – Εμφανίζεται ειδική ένδειξη πάνω από το σημειωματάριο όταν έχετε νέα μηνύματα στο ΚΜΕΣ.

[ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ] – Εμφανίζεται υπενθύμιση πάνω από το σημειωματάριο για έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Απαραίτητη η ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής από τις ρυθμίσεις του προγράμματος [Υπηρεσίες – Υπενθύμιση έκδοσης ενημεροτήτων]

[ΠΩΛΗΣΕΙΣ] – Βοηθητικό μενού – Σκανάρισμα ειδών: Σε αυτό το σημείο μπορείτε να σκανάρετε συγκεκριμένα είδη για να εμφανιστούν οι πωλήσεις τους απευθείας και για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει.

[ΠΩΛΗΣΕΙΣ] – Προστέθηκε φίλτρο [Τύπος καταχώρησης] για τον διαχωρισμό των πωλήσεων που έγιναν με F1 ή με F5.

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Προστέθηκε ένας διακριτικός χρωματικός διαχωρισμός των συνταγών ανά ημέρα.

[ΑΠΟΘΗΚΗ] – Βοηθητικό μενού: Προστέθηκε η επιλογή [Μαζική απενεργοποίηση ειδών} για την απενεργοποίηση των ενεργών ειδών που έχετε επιλέξει.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-MYDATA] – Προστέθηκε η επιλογή [Μη άμεση αποστολή]

  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2023.7.111 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 139