Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 15.12.2023

Η ενημέρωση (15-12-2023) περιέχει:

·         Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ

·         Την έκδοση v. 2023.12.150 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: 

[ΠΩΛΗΣΗ] –  Κατά την εκτύπωση των παραστατικών χονδρικής εκτυπώνεται το MARK και το QRCODE που αποκτά το τιμολόγιο κατά τη διαβίβασή του στο Mydata.

[ΠΩΛΗΣΗ] – Κατά την πώληση των φαρμάκων εκτός από τα ΟΜΟΕΙΔΗ που φαίνονται προστέθηκε και η κατηγορία ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ που είναι φάρμακα με την ίδια δραστική και περιεκτικότητα. 

[ΠΩΛΗΣΗ- ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ: Βοηθητικό μενού-F5-Βοηθητικό μενού: Προστέθηκε η επιλογή [Αλλαγή τρόπου πληρωμής]. Ενημερώνεται αντίστοιχα και το λογιστήριο.

[ΠΩΛΗΣΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ] : Προστέθηκε στήλη [Παραστατικό] για άμεση έκδοση του παραστατικού και με δυνατότητα αλλαγής του τρόπου πληρωμής. Ενημερώνεται αντίστοιχα και το λογιστήριο.

[ΠΩΛΗΣΗ] – ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Άλλαξε ο τρόπος αναγραφής της επικεφαλίδας (επωνυμίας) στα παραστατικά χονδρικής (τιμολόγια, κλπ). Στην περίπτωση που στα προσωπικά στοιχεία έχετε συμπληρωμένο και το site της επιχείρησής σας τότε αυτό εκτυπώνεται κάτω από την επωνυμία του φαρμακείου.

[ΠΩΛΗΣΗ] – Βοηθητικό μενού –  Έλεγχος πακέτου προς αποστολή: Άλλαξε η συντόμευση από  Ctrl + C Σε Ctrl + E.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] : Κατά την εκτέλεση συνταγών ΕΚΑΑ μετά την 1-1-24 θα εμφανίζεται ειδική φόρμα για καταχώρηση  της Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ΕΚΚΑ σε μορφή pdf.

[ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Προστέθηκε στήλη στο μητρώο εμβολιασμού με την ένδειξης της ομάδας υψηλού κινδύνου. Σημείωση: Για την ενημέρωση των προηγούμενων εγγραφών θα πρέπει από το βοηθητικό μενού να επιλέξετε [Λήψη εμβολιασμών χωρίς ιατρική συνταγή].

[ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ] – Πλησιάζοντας το ποντίκι επάνω στην ημερομηνία εμφανίζεται και η ώρα διενέργειας ή ακύρωσης του εμβολιασμού.

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Βοηθητικό μενού: Με δεξί κλικ στην επιλογή Rebate μπορείτε να πληκτρολογήσετε το ποσό για το οποίο επιθυμείτε να υπολογιστεί το rebate.

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Βοηθητικό μενού – Παρακολούθηση πληρωμών ασφαλιστικών ταμείων: Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής σημείωσης σε κάθε πληρωμή ξεχωριστά.

[ΠΕΛΑΤΕΣ] – Στη στήλη κάρτα πελάτη πλησιάζοντας το ποντίκι στον αριθμό κάρτας εμφανίζεται ένδειξη εάν ο αριθμός αυτός ανήκει σε ατομική ή οικογενειακή κάρτα.

[ΠΕΛΑΤΕΣ] – Όταν σκανάρετε μία οικογενειακή κάρτα εμφανίζονται όλα τα μέλη της.

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ] – Βοηθητικό μενού: Προστέθηκε η επιλογή [Συνολική εικόνα οικογένειας]

[ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΕΛΑΤΕΣ] – Βοηθητικό μενού: Προστέθηκε η επιλογή [Εμφάνιση πελατών] όπου εμφανίζονται ΜΟΝΟ οι πελάτες βάσει των επιλεγμένων κριτηρίων. Π.χ. εάν θέλει να απομονώσει κάποιος ποιοι πελάτες με κάρτα πελάτη είναι ενεργοί.

[ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ] : Στις χειρόγραφες συνταγές αναγράφεται η ημερομηνία συνταγής και όχι η ημερομηνία καταχώρησης της συνταγής στο πρόγραμμα.

[ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΣ] – Στην  ενότητα [Πληροφορίες εκτυπωτή] δίπλα στις διαστάσεις προστέθηκε το εικονίδιο i όπου αναγράφονται όλες οι διαστάσεις ετικετών που υποστηρίζει το πρόγραμμα.

[SMS] – Προστέθηκε η δυνατότητα προγραμματισμένης αποστολής μηνυμάτων sms ΜΟΝΟ για APIFON.

[ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ]: Βοηθητικό μενού-F5-Διπλό κλικ επάνω στο επιθυμητό παραστατικό-Βοηθητικό μενού: Προστέθηκε η επιλογή [Αλλαγή τρόπου πληρωμής].

[ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ]: Προστέθηκε το φίλτρο [Σειρά παραστατικού]

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Ηλεκτρονική συνταγή: Προστέθηκε η επιλογή [Εκτύπωση μερικής στον εκτυπωτή συνταγών] και [Εκτύπωση μελλοντικών στον εκτυπωτή συνταγών] για την περίπτωση που δεν επιθυμείτε οι εκτυπώσεις των μελλοντικών και των μερικών συνταγών να μην βγαίνουν πακέτο από τον εκτυπωτή των συνταγών.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Γενικές ρυθμίσεις: Προστέθηκαν οι επιλογές 1. Υπενθύμιση λήξης μερικών και 2. Υπενθύμιση λήξης μελλοντικών όπου μπορείτε πόσες ημέρες πριν επιθυμείτε να φαίνονται στο κεντρικό μενού καθημερινά οι υπενθυμίσεις για τη λήξη των μερικών και των μελλοντικών συνταγών αντίστοιχα.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ]  – Λογιστήριο: Προστέθηκε η επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ για την καταχώρηση περισσότερων από ενός είδους κατάθεσης. Π.χ. wolt

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Κατά την καταχώρηση ενός τιμολογίου αγοράς που περιέχει είδος με έκπτωση π.χ. 5% ενώ το ίδιο είδος είναι ήδη σε προσφορά με έκπτωση π.χ. 10% εμφανίζεται σχετική ένδειξη στη θέση με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ.

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ]  – Κατά την καταχώρηση τιμολογίου αγοράς προστέθηκε πεδίο [Εισαγωγή έκπτωσης % στο είδος] για μαζική καταχώρηση συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης σε όλα τα είδη του τιμολογίου.

[ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ] – Βοηθητικό μενού – Τζίρος χρηστών – Βοηθητικό μενού: Προστέθηκε η επιλογή [Ανάλυση καταθέσεων] 

* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2023.12.150/ Έκδοση βάσης δεδομένων: 144