Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 19.10.2022

Η ενημέρωση (19/10/2022) περιέχει:

  • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ
  • Τα παρακάτω δελτία όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας:
  1. Δελτίο Τιμών Νέων Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 1ου και 2ου Τριμήνου 2022 (Ιανουαρίου – Ιουνίου).
  2. Δελτίο Τιμών: α) Νέων φαρμάκων 2ου τριμήνου 2022 β) Ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους.
  3. Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Αυγούστου 2022
  4. Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ιουλίου 2022
  5. Τροποποίηση της Δ3(α) 46546/2-9-2022 Απόφασης με θέμα «Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ιουνίου 2022, όπως αυτό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας
  6. Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής, όπως αυτό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας
  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2022.10.170/ Έκδοση βάσης δεδομένων: 114