Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 20.12.2023

Η ενημέρωση (20-12-2023) περιέχει:

·         Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ

* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2023.12.191/ Έκδοση βάσης δεδομένων: 144