Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 27-04-2020

Η ενημέρωση (27-04-2020) περιέχει:

Την έκδοση v.2020.4.241 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:

1. [Ελεύθερη πώληση] Στο βοηθητικό μενού της ελεύθερης πώλησης έχει προστεθεί η επιλογή «Δοσοληψίες» που χρησιμοποιείται για την εύκολη τήρηση των δοσοληψιών μεταξύ των φαρμακοποιών (Αποστολή ειδών-Παραλαβή ειδών-Κινήσεις)

2. [Ελεύθερη πώληση] Κατά την πώληση ειδών συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 500 € και με τρόπο πληρωμής ΜΕΤΡΗΤΑ εμφανίζεται σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης.

3. [Αποθήκη] Στην Ενημέρωση Αποθήκης έχει προστεθεί η επιλογή “Αντικατάσταση αποθέματος” η οποία όταν δεν είναι επιλεγμένη η εισαγωγή αποθεμάτων λειτουργεί προσθετικά στο ήδη υπάρχον και όχι ως αντικατάσταση. (Προσοχή! Η εισαγωγή αποθεμάτων λειτουργεί προσθετικά μόνο για το «Τρέχον απόθεμα» και όχι για το «Ελάχιστο αποθεμα».

4. [Παραγγελία] Εξαγωγή παραγγελίας σε αρχείο (μορφή TXT)

5. [Manual] Ενημέρωση του manual που βρίσκεται στην βοηθητική μπάρα αριστερά του κεντρικού μενού του προγράμματος.

* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “Έκδοση προγράμματος: 2020.4.241 ″