Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 28.04.2021

EUROMEDICA TWO
Η ενημέρωση (28-04-2021) περιέχει:
• Την έκδοση v. 2021.4.260 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:
 [ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ]: Έχει προστεθεί η δυνατότητα έκδοσης του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (ΦΠΑ 24%) προς τον ΕΟΠΥΥ που αφορά τα ραντεβού των εμβολιασμών και στους «Μετασχηματισμούς» και στον «Οδηγό υποβολής καταστάσεων».
 [ΠΕΛΑΤΕΣ]- Βοηθητικό μενού- Βοηθητικές Λειτουργίες- Απνεργοποίηση ανενεργών πελατών – Βοηθητικό μενού – Ενεργοποίηση: Προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής ενεργοποίησης απενεργοποιημένων πελατών.
 [ΠΩΛΗΣΗ] – Στην περίπτωση που επιλέξετε το εικονίδιο της οφειλής εμφανίζεται συμπληρωματικά και ένα δεύτερο μικρότερο σημειωματάριο όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε κάποιο σχόλιο που θα καταχωρηθεί στην συγκεκριμένη οφειλή.
 [SELF TEST] – Βοηθητικό μενού – Ιστορικό διάθεσης self test: Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με το ονοματεπώνυμο, είτε με τον ΑΜΚΑ.
 [ΕΙΔΟΣ]- Ιστορικό είδους: Προστέθηκε στήλη όπου αναγράφεται και το ποσοστό έκπτωσης στο συγκεκριμένο είδος
 [ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΠΕΛΑΤΗ]: Εάν σε κάποια εγγραφή «Αποχρέωσης» αφήσετε το «ποντίκι» μερικά δευτερόλεπτα πάνω στην ένδειξη με τα τεμάχια της αποχρέωσης εμφανίζεται η ημερομηνία πίστωσης της οφειλής που αφορά τη συγκεκριμένη αποχρέωση.
 [ΠΕΛΑΤΕΣ] : Προστέθηκε φίλτρο ΑΦΜ
 [ΕΙΔΟΣ- Ενημέρωση Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ]: Προστέθηκε η δυνατότητα αλλαγής της λιανικής τιμής ενός φαρμάκου απευθείας στη στήλη «Λιανική τιμή»
 [ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ]: Η αναζήτηση ενός πελάτη βάσει ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ γίνεται και για «ανενεργούς» (απενεργοποιημένους) πελάτες. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί κάποια συναλλαγή σε ανενεργό πελάτη αυτόματα τότε ο πελάτης χαρακτηρίζεται ξανά ως «ενεργός».
 [ΕΙΔΟΣ]: Όταν ορίζουμε ένα είδος σε προσφορά και καταχωρούμε το ποσοστό έκπτωσης, εμφανίζεται αυτόματα και η λιανική τιμή που προκύπτει μετά την έκπτωση.
 [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Βοηθητικό μενού – Μελλοντικές / Μερικές εκτελέσεις]: Στη λίστα με τις συνταγές που εμφανίζεται μπορείτε να συμπληρώσετε απευθείας τη στήλη «Σημείωση».

• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (27-04-2021)

  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2021.4.260 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 62