Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 29.01.2021

Η ενημέρωση (29-01-2021) περιέχει:

 • Την έκδοση v. 2021.1.283 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:
 • [ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Κατά την κατάθεση των συνταγών κάθε τέλος του μήνα προστέθηκαν επιπλέον κουμπιά για το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ όπως αυτά θα πρέπει να εκδίδονται ξεχωριστά προς τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωσή του από 1/1/2021.  Σημειώνουμε ότι οι συνταγές που περιέχουν εμβόλια λιμενικού προσμετρώνται στις συνταγές του λιμενικού και όχι στων εμβολίων. Τα εμβόλια δεν μπορεί να είναι σε συνταγή με άλλα φάρμακα. Οι αντίστοιχες αλλαγές έχουν γίνει και στον ΟΔΗΓΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
 • [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] → Αυτόματη καταχώρηση πελάτη: Κατά την εκτέλεση συνταγής για πρώτη φορά ενός πελάτη και την αυτόματη καταχώρηση των στοιχείων του εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα για συσχετισμό με υπάρχον πελάτη αν γίνει ενημέρωση στοιχείων σε ήδη υπάρχον πελάτη ή αυτόματη καταχώρηση.  Ενημερώνεται και η ημερομηνία γέννησης από τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, ενώ αν δεν υπάρχει εξάγεται και ενημερώνεται από τον ΑΜΚΑ.
 • [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ]  Βοηθητικό μενού – Προεπισκόπηση συνταγής:  Προστέθηκε η δυνατότητα της προεπισκόπησης της συνταγής (και ΑΥΛΗΣ), εκτύπωσής της ως αντίγραφο της συνταγής του γιατρού ή ακόμα και αποθήκευσή της σε pdf μορφή.
 • [ΠΩΛΗΣΗ] – Οφειλές – Βοηθητικό μενού – Εισαγωγή χρέους: Προστέθηκε η δυνατότητα χρέωσης απευθείας κάποιου ποσού στην καρτέλα των οφειλών του πελάτη.  
 • [ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Τελευταίες τιμές αγοράς: Προστέθηκε φίλτρο ημερομηνίας
 • [ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Πλήρες ιστορικό αγορών: Προστέθηκε φίλτρο ημερομηνίας
 • [ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Καταχώρηση παραστατικού: Προστέθηκε check box για ερώτηση  της μετακύλισης κέρδους ή όχι.
 • [ΕΙΔΟΣ] : Προστέθηκαν τα πεδία ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ και ΒΑΡΟΣ
 • [ΕΙΔΟΣ] – Ιστορικό είδους: Προστέθηκε φίλτρο ημερομηνίας
 • [ΕΙΔΟΣ]  – Τελευταίες τιμές αγοράς: Προστέθηκε φίλτρο ημερομηνίας
 • [ΑΠΟΘΗΚΗ] : Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης της ημερομηνίας Απογραφής από τον χρήστη.
 • [ΑΠΟΘΗΚΗ] : Με διπλό κλικ στα είδη  ανοίγει η καρτέλα του κάθε είδους
 • [ΑΠΟΘΗΚΗ]: Προστέθηκαν φίλτρα σύμφωνα με την κύρια κατηγορία, την κατηγορία, την υποκατηγορία, την εταιρεία, τον οίκο ή συνδυασμό αυτών.
* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: v. 2021.1.283 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 53