Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 05.07.2021

Η ενημέρωση (05-07-2021) περιέχει:
• Την «Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4633/2019» όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 2/7/21 και ισχύει από 5/7/2021 σύμφωνα με την έναρξη της εφαρμογής της από την ΗΔΙΚΑ.
• Το «Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Μαΐου 2021» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 2/7/21
• Την έκδοση v. 2021.7.20 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:

  • [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ]: δεν εκτυπώνεται 2η φορά η συνταγή που περιέχει ναρκωτικά μετά από τη σχετική ανακοίνωση της κατάργησης της υποχρέωσης αυτής.
  • [ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Βοηθητικό μενού- Εφαρμογή έκπτωσης: Κατά την καταχώρηση τιμολογίου ενός προμηθευτή υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί να καταχωρήσει ο χρήσητς σε όλα τα είδη μαζί έκπτωση και μετά να την αφαιρεί από κάποια που δεν θέλει. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει επιλεγεί ο «Aποσυσχετισμός Λ.Τ. από Χ.Τ.»
  • [SELF TEST] – Δυνατότητα διάθεσης 4 self tests ταυτόχρονα
  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2021.7.50/ Έκδοση βάσης δεδομένων: 72