Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 05.07.2021

Η ενημέρωση (05-07-2021) περιέχει:
• Την «Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4633/2019» όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 2/7/21 και ισχύει από 5/7/2021 σύμφωνα με την έναρξη της εφαρμογής της από την ΗΔΙΚΑ.
• Το «Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Μαΐου 2021» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 2/7/21

  • [SELF TEST] – Δυνατότητα διάθεσης 4 self tests ταυτόχρονα
    • Την έκδοση v. 5.9.0.35 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες τροποιποιήσεις ώστε να μην εκτυπώνεται 2η φορά η συνταγή που περιέχει ναρκωτικά μετά από τη σχετική ανακοίνωση της κατάργησης της υποχρέωσης αυτής.
    Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2120″.