Ενημερώσεις Euromedica

Ενημέρωση 19.02.2019

Η ενημέρωση (19-02-2019) περιέχει:

– Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (18/02/19)

-Την επικαιροποίηση Δελτίων Τιμών ΜΗΣΥΦΑ λόγω Διοικητικών Μεταβολών 15_2_2019

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 1906″