Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 29-05-2020

Posted on

Η ενημέρωση (29-05-2020) περιέχει: Την έκδοση v.2020.5.280 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχει προστεθεί στην Πώληση το μενού “Δοσοληψίες” για την καλύτερη διαχείριση των ανταλλαγών προϊόντων μεταξύ των φαρμακείων.… Διαβάστε περισσότερα