Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 23.03.2021

Posted on

Η ενημέρωση (23-03-2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (18-03-2021) Το Δελτίο Τιμών Νέων… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 23.03.2021

Posted on

Η ενημέρωση (23-03-2021) περιέχει: Την έκδοση v. 2021.3.220 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: [ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Βοηθητικό μενού – Παραστατικά από προμηθευτή/ Παραστατικά προς… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 11.03.2021

Posted on

Η ενημέρωση (11-03-2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (10-03-2021) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 11.03.2021

Posted on

Η ενημέρωση (11-03-2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (10-03-2021) * Για να σιγουρευτείτε… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 03.03.2021

Posted on

Η ενημέρωση (03-03-2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (07-09-2020) Την έκδοση v. 2021.3.22… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 03.03.2021

Posted on

Η ενημέρωση (03-03-2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (01-03-2021) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα