Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 23.03.2021

Posted on

Η ενημέρωση (23-03-2021) περιέχει: Την έκδοση v. 2021.3.220 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: [ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Βοηθητικό μενού – Παραστατικά από προμηθευτή/ Παραστατικά προς […]