Ενημερώσεις

Ενημέρωση 27.11.2018

Posted on

Η ενημέρωση (27-11-2018) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (23/11/18) Για να σιγουρευτείτε […]

Ενημερώσεις

Ενημέρωση 14.11.2018

Posted on

Η ενημέρωση (14-11-2018) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (09/11/18) Για να σιγουρευτείτε […]