Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 30.06.2021

Posted on

Η ενημέρωση (30-06-2021) περιέχει:• Το «Δελτίο τιμών: α) νέων φαρμάκων 1ου τριμήνου 2021, β) νέων γενοσήμων Μαρτίου 2021 και γ) ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς λόγω λήξης της προστασίας δεδομένων τους και… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 30.06.2021

Posted on

Η ενημέρωση (30-06-2021) περιέχει: Την έκδοση v. 2021.6.290 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: [ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] Κατά την καταχώρηση ενός πιστωτικού τιμολογίου προμηθευτή εμφανίζεται σχετικό… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 17.06.2021

Posted on

Η ενημέρωση (17-06-2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (15-06-2021) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 14.06.2021

Posted on

Η ενημέρωση (14-06-2021) περιέχει: Την έκδοση v. 2021.6.101 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:[ΠΩΛΗΣΗ – ΟΦΕΙΛΕΣ] Στην περίπτωση που η πώληση περιέχει περισσότερα από… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 11.06.2021

Posted on

Η ενημέρωση (11-06-2021) περιέχει: • Την «Τροποποίηση της Δ3(α) 21385/17-5-2021 -Ακύρωση της Δ3(α) 7458/12-2-2019 απόφασης κατά το μέρος που με αυτή καθορίστηκε η τιμή του φαρμάκου TIROSINT και έκδοση Δ.Τ… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 07.06.2021

Posted on

Η ενημέρωση (07-06-2021) περιέχει: •           Την έκδοση v. 2021.6.71 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:         [ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ] – Προστέθηκε φίλτρο για να εμφανίζονται οι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 07.06.2021

Posted on

Η ενημέρωση (07-06-2021) περιέχει: Την έκδοση v. 5.9.0.26 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές/προσθήκες: – Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του τιμολογίου προς τον ΕΟΠΥΥ και… Διαβάστε περισσότερα