Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 30-03-2020

Posted on

Η ενημέρωση (30-03-2020) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (27-03-2020) – Δελτίο τιμών… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 26-03-2020

Posted on

Η ενημέρωση (26-03-2020) περιέχει: Την έκδοση v.2020.3.260 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την εφαρμογή της διαδικασίας της ΑΫΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 26.03.2020

Posted on

Η ενημέρωση (26-03-2020) περιέχει: Την έκδοση v.5.8.0.45 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την εφαρμογή της διαδικασίας της ΑΫΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 24-03-2020

Posted on

Η ενημέρωση (24-03-2020) περιέχει: Την έκδοση v.2020.3.241 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την εφαρμογή της διαδικασίας της ΑΫΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 23.03.2020

Posted on

Η ενημέρωση (23-03-2020) περιέχει: Την έκδοση v.5.8.0.44 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την εφαρμογή της διαδικασίας της ΑΫΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 12.03.2020

Posted on

Η ενημέρωση (12-03-2020) περιέχει: – Την νέα έκδοση του προγράμματος v. 2020.3.120 Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, όσο βρίσκεστε στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατήστε συγχρόνως… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 06.03.2020

Posted on

Η ενημέρωση (06-03-2020) περιέχει: – Την νέα έκδοση του προγράμματος v. 2020.3.60 Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, όσο βρίσκεστε στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατήστε συγχρόνως… Διαβάστε περισσότερα