Ενημερώσεις

Ενημέρωση 22.10.2018

Posted on

Η ενημέρωση (22-10-2018) περιέχει: – Τη νέα έκδοση v. 5.8.0.7 του προγράμματος euromedica στην οποία αν στη γραμμή θεραπείας υπάρχει ασθένεια η οποία συνταγογραφείται με ποσοστό συμμετοχής 10% ή ο […]

Ενημερώσεις

Ενημέρωση 17.10.2018

Posted on

Η ενημέρωση (17-10-2018) περιέχει: – Τη νέα έκδοση v. 5.8.0.5 του προγράμματος euromedica η οποία αυξάνει την ταχύτητα στην εμφάνιση των συνταγών στη συγκεντρωτική κατάσταση των ταμείων στους υπολογιστές που […]

Ενημερώσεις

Ενημέρωση 15.10.2018

Posted on

Η ενημέρωση (15-10-2018) περιέχει: – Τη νέα έκδοση v. 5.8.0.3 του προγράμματος euromedica στην οποία, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την εφαρμογή της εκτέλεσης ηλεκτρονικής συνταγής με παραπάνω […]

Ενημερώσεις

Ενημέρωση 24.09.2018

Posted on

Η ενημέρωση (24-09-2018) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (21/09/18)  Για να σιγουρευτείτε […]