Ενημερωσεις

Ενημέρωση 22.01.2019

Posted on

Η ενημέρωση (22-01-2019) περιέχει: -Την έκδοση v. 5.8.0.17 του προγράμματος euromedica στην οποία έχουν γίνει οι παρακάτω προσθήκες-αλλαγές: • Στις καταστάσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων έχει προστεθεί το κουμπί «Ποσοστό γενοσήμων» […]

Ενημερωσεις

Ενημέρωση 02.01.2019

Posted on

Η ενημέρωση (02-01-2019) περιέχει: -Την έκδοση v. 5.8.0.14 του προγράμματος euromedica στην οποία έχει γίνει η αλλαγή στη χρέωση του περιβαλλοντικού τέλους απο 0,04 ευρώ σε 0,09 ευρώ όπως αυτό […]

Ενημερωσεις

Ενημέρωση 27.11.2018

Posted on

Η ενημέρωση (27-11-2018) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (23/11/18) Για να σιγουρευτείτε […]

Ενημερωσεις

Ενημέρωση 14.11.2018

Posted on

Η ενημέρωση (14-11-2018) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (09/11/18) Για να σιγουρευτείτε […]

Ενημερωσεις

Ενημέρωση 22.10.2018

Posted on

Η ενημέρωση (22-10-2018) περιέχει: – Τη νέα έκδοση v. 5.8.0.7 του προγράμματος euromedica στην οποία αν στη γραμμή θεραπείας υπάρχει ασθένεια η οποία συνταγογραφείται με ποσοστό συμμετοχής 10% ή ο […]