Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 19.03.2024

Posted on

Η ενημέρωση (19/03/2024) περιέχει:• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Έγιναν όλες… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 15.03.2024

Posted on

Η ενημέρωση (15/03/2024) περιέχει:• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ• Την έκδοση v. 2024.3.140 του… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 11.03.2024

Posted on

Η ενημέρωση (11/03/2024) περιέχει:• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ• Την έκδοση v. 2024.3.70 του… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 29.02.2024

Posted on

Η ενημέρωση (29/02/2024) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι η… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 23.02.2024

Posted on

Η ενημέρωση (23/02//2024) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι η… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 23.02.2024

Posted on

Η ενημέρωση (23-02-2024) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑΓια να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 21.02.2024

Posted on

Η ενημέρωση (21/02//2024) περιέχει: Την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με το πλαφόν των 3 ευρώ στην επιβάρυνση της συμμετοχής στα γενόσημα φάρμακα. Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 21.02.2024

Posted on

Η ενημέρωση (21-02-2024) περιέχει:Την έκδοση v.5.9.0.144 / 2024 του προγράμματος Euromedica η οποία περιέχει: Την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με το πλαφόν των 3 ευρώ στην επιβάρυνση της συμμετοχής… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 14.02.2024

Posted on

Η ενημέρωση (14-02-2024) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑΓια να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 13.02.2024

Posted on

Η ενημέρωση (13-02-2024) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑΓια να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση… Διαβάστε περισσότερα