Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 30.07.2020

Posted on

Η ενημέρωση (30-07-2020) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (29-07-2020). Για να σιγουρευτείτε… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 10-07-2020

Posted on

Η ενημέρωση (10-07-2020) περιέχει: • Την έκδοση v. 2020.7.91 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:  [ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] Κατά την καταχώρηση ειδών ενός παραστατικού αγοράς… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 17-06-2020

Posted on

EUROMEDICA TWO Η ενημέρωση (17-06-2020) περιέχει: • Την έκδοση v.2020.6.171 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: – [Ελεύθερη Πώληση] Αμέσως μετά την εκτέλεση και… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 09-06-2020

Posted on

Η ενημέρωση (09-06-2020) περιέχει: Την έκδοση v.2020.6.51 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: [ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] Η αναζήτηση πελάτη γίνεται και με την πληκτρολόγηση του… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 29-05-2020

Posted on

Η ενημέρωση (29-05-2020) περιέχει: Την έκδοση v.2020.5.280 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχει προστεθεί στην Πώληση το μενού “Δοσοληψίες” για την καλύτερη διαχείριση των ανταλλαγών προϊόντων μεταξύ των φαρμακείων.… Διαβάστε περισσότερα