Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 11.02.2020

Η ενημέρωση (11-02-2020) περιέχει:

Την έκδοση v.5.8.0.39 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των ασφαλισμένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι συνταγές των ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ, καθώς και των εμμέσων μελών τους,  θα εκδίδονται ηλεκτρονικά έχοντας ως ασφαλιστικό φορέα  “Γενικό Επιτελείο Στρατού(ΓΕΣ)”, “Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)”, “Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)”  κατ’ αντιστοιχία  με το σώμα στο οποίο υπηρετεί ο ασφαλισμένος. Θα γίνονται δεκτές και χειρόγραφες συνταγές κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι 31/3/2020.

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “EUROMEDICA V.5.8.0.39 2020″