Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 13.02.2023

Η ενημέρωση (13-02-2023) περιέχει:
Την έκδοση v.5.9.0.109 / 2023 του προγράμματος Euromedica η οποία περιέχει:

  • Την εφαρμογή του «Δελτίου αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων, Δεκεμβρίου 2022» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μετά την ορθή Επανάληψη της Δ3(α)75126/30.12.2022 «Τροποποίηση της Δ3(α)72397/16.12.2022» και ισχύει για τα φαρμακεία από 13/02/2023
  • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ
    Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2303′′