Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 25.10.2021

Η ενημέρωση (25-10-2021) περιέχει:

  • Προσθήκη νέου είδους self test Rapid SARS-COV-2 Antigen Test Card (5)

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: V 5.9.0.55 2021