Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 27.07.2020

Η ενημέρωση (27-07-2020) περιέχει:
• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (24-07-2020).
– Την έκδοση v.5.8.0.55 / 2020 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν προστεθεί:
• Προσθήκη QRcode στα παραστατικά που εκδίδονται με σήμανση, από φορολογικό μηχανισμό Τύπου Β
• Δυνατότητα γραφικής εκτύπωσης των παραστατικών που σημαίνονται με φορολογικούς μηχανισμούς Τύπου Α
Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2021″
και στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “EUROMEDICA v.5.8.0.55 / 2020 ″