Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 01.12.2020

Η ενημέρωση (01-12-2020) περιέχει:

 • Την έκδοση v. 2020.11.303 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:
 • [ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ]  Δυνατότητα αποστολής των ειδών από τη λίστα της παραγγελίας σε περισσότερες από μία φαρμακαποθήκες. Επιλέγετε αρχικά τα είδη που θέλετε να αποστείλετε στην πρώτη φαρμακαποθήκη και με την χρήση του ειδικού κουμπιού που προστέθηκε κάτω αριστερά
 • στην οθόνη αποθηκεύετε την παραγγελία αυτή. Τα επιλεγμένα είδη διαγράφονται αυτόματα από τη λίστα.  Στη συνέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα εναπομείνοντα είδη της λίστας ή μέρος αυτών με άλλο όνομα για αποστολή τους σε μία άλλη δεύτερη φαρμακαποθήκη, κ.ο.κ.
 • [ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ] Προστέθηκαν τα φίλτρα φάρμακα / παραφάρμακα.
 • [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ] – Άλλες ρυθμίσεις – Αντιστοίχιση Bonus πελατών: Προστέθηκε και η κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ με default το 0 (μηδέν). Στην περίπτωση που επιθυμείτε να περιέχονται και τα ΜΗΣΥΦΑ στον υπολογισμό των bonus στην κάρτα πελάτη θα πρέπει να ορίσετε διαφορετική τιμή του 0 (μηδέν) π.χ. 1 και να αποθηκεύσετε την αλλαγή.
 • [ΜΗΣΥΦΑ] Αυτόματη μεταφορά στο «παράθυρο» ενημέρωσης των ΜΗΣΥΦΑ κατά την εμφάνιση του ενημερωτικού μηνύματος της Europharmacy για αλλαγές στις τιμές των ΜΗΣΥΦΑ.
 • [ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Έκδοση τιμολογίου: Εμφανίζονται στην οθόνη στο κάτω μέρος του τιμολογίου τα  σύνολα των στηλών για επιβεβαίωση των ποσών.
 • [ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] Κατά την έκδοση ενός Δελτίου Αποστολής υπολογίζεται η συνολική χονδρική αξία των ειδών που περιέχονται σε αυτό, η οποία αποτυπώνεται και στην εκτύπωση στη θέση [Παρατηρήσεις]
 • [ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] – Στοιχεία πελάτη – Βοηθητικό μενού: Προστέθηκε η επιλογή «Προσωποποιημένες παραγγελίες» για άμεση πρόσβαση στα είδη που είναι προς παραγγελία του συγκεκριμένου πελάτη.
 • [ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] – Η αναζήτηση ενός πελάτη μπορεί να γίνει και με βάση τον ΑΜΚΑ του.
 • [ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] – Εάν κατά την αναζήτηση ενός πελάτη με βάση τον ΑΜΚΑ, ή τον ΑΦΜ, ή το κινητό, ή το τηλεφωνό του δεν αναγνωρίζεται ο πελάτης εμφανίζεται σχετικό ερώτημα που προτρέπει την προσθήκη του ως νέο πελάτη.
 • [ΕΙΔΟΣ] Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα αλλαγής του κωδικού ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης και στα φάρμακα.
 • [ΕΙΔΟΣ] – Ενημέρωση προσωπικού καταλόγου: Προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης των κωδικών του ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης και στα φάρμακα. Θα πρέπει να ορισθεί ως προμηθευτής ο ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης και να επιλεγεί το syfa.txt  που το «κατεβάζετε» από το eorder. 

* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει:

Έκδοση προγράμματος: 2020.11.303  Έκδοση βάσης δεδομένων: 49