Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 06.03.2023

Η ενημέρωση (06/03/2023) περιέχει:
• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ
• Την έκδοση v. 2023.3.32 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Βοηθητικό μενού – Καταχώρηση προσφοράς σε παραφάρμακα: Για να καταχωρηθεί απευθείας προσφορά στα παραφαρμακευτικά που περιέχονται στο τιμολόγιο αγοράς.

[ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ]- Πωλήσεις παραφαρμακευτικών: Προστέθηκε φίλτρο [Προσωπική κατηγορία]

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ] – Βοηθητικό μενού- Προστέθηκε η επιλογή [Έκδοση δελτίου επιστροφής] για αυτόματη έκδοση δελτίου επιστροφής του επιλεγμένου δελτίου λιανικής.

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Βοηθητικό μενού – Έλεγχος παραλαβής: Προστέθηκε η επιλογή [Σκανάροντας barcode]

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Βοηθητικό μενού – Εξαγωγή ειδών σε xlsx: Για την άμεση εξαγωγή των ειδών σε excel από το παραστατικό του προμηθευτή

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ] – Βοηθητικό μενού – Αλλαγή τρόπου πληρωμής: Για άμεση αλλαγή του τρόπου πληρωμής στο επιλεγμένο παραστατικό.

[ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ]- ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ: Κατά την επεξεργασία μίας σημείωσης προστέθηκε εικονίδιο για αντιγραφή της σημείωσης και σε διαφορετικές ημερομηνίες.

[ΑΠΟΘΗΚΗ] – Βοηθητικό μενού – Εμφάνιση πολλαπλών barcodes: Προστίθεται στήλη με όλα τα barcodes ανά είδος.

[ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ] – Γίνεται καταγραφή και του μηδενισμού των τελευταίων πωλήσεων.

  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2023.3.32 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 126